slova čekající na výslovnost v Ilokánština (od tapno do sinamay)

Jazyk: Ilokánština [Ilokano] Zpět na Ilokánština

606 Slova čekající na výslovnost. Zpět na Ilokánština [Ilokano]
 • Nahrávat výslovnost pro tapnotapno [Manang Biday, Iloco song]
 • Nahrávat výslovnost pro maipapasmomaipapasmo [Manang Biday, Iloco song]
 • Nahrávat výslovnost pro guramguram [Manang Biday, Iloco song]
 • Nahrávat výslovnost pro kaniakkaniak [Manang Biday, Iloco song]
 • Nahrávat výslovnost pro sentimientosentimiento [Manang Biday, Iloco song]
 • Nahrávat výslovnost pro indengamindengam [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nahrávat výslovnost pro naslagnaslag [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nahrávat výslovnost pro silawmosilawmo [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nahrávat výslovnost pro kadkad
 • Nahrávat výslovnost pro ipaidamipaidam [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nahrávat výslovnost pro SangsangitkoSangsangitko [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nahrávat výslovnost pro nasipngetnasipnget [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nahrávat výslovnost pro lubongkolubongko [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nahrávat výslovnost pro silawansilawan [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nahrávat výslovnost pro mayaw-awanmayaw-awan [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nahrávat výslovnost pro nanglipatennanglipaten [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nahrávat výslovnost pro KarimKarim [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon, prénom masculin]
 • Nahrávat výslovnost pro naumagennaumagen [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nahrávat výslovnost pro Samsam-itekSamsam-itek [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nahrávat výslovnost pro NanglaylayNanglaylay [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nahrávat výslovnost pro ayatkonayatkon [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nahrávat výslovnost pro KadiKadi [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon, Nimed, noun]
 • Nahrávat výslovnost pro palasbangempalasbangem [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nahrávat výslovnost pro danasemdanasem [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nahrávat výslovnost pro ikeddengikeddeng [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nahrávat výslovnost pro darasendarasen [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Nahrávat výslovnost pro dungdunguenkantodungdunguenkanto [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nahrávat výslovnost pro indayonindayon [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nahrávat výslovnost pro indayonenkantoindayonenkanto [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Nahrávat výslovnost pro sinamaysinamay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]