Licence

Veškerý obsah a multimédia na Forvo a všechen obsah a multimédia poskytovaná uživateli, jako jejich nahrávky nebo jiný obsah, jsou majetkem Forvo, které s nimi nakládá podle této Licence.

Co to znamená?
Zcela volně můžete:
- kopírovat, distribuovat, zobrazovat a upravovat dílo
- vytvářet nepůvodní díla
Ale jen za těchto podmínek:
- Identifikace. Je povinností uvádět autora originálu.
- Zákaz komercializace. Není dovoleno používat tato díla pro komerční účely.
- Sdílení. Pokud upravujete, přetváříte,nebo stavíte na tomto díle, můžete takto vzniklé dílo distribuovat pouze pod licencí totožnou s touto.

- Pro jakékoliv opakované použití nebo distribuci, musí být zcela jasně udány licenční podmínky tohoto díla.
- Jen držitel autorských práv se může zříci jakékoliv z těchto podmínek.
- Nic v této licenci nesnižuje nebo neomezuje morální práva autorů.