don't_fiddle_with_the_device!

Co to? Není tu žádné slovo.