précèdent_uni_sur_...

Co to? Není tu žádné slovo.