Fráze a konverzace používané v restauraci v angličtině

Zajít si v cizině na oběd nebo na skleničku může představovat určité překážky, pokud neznáte zdejší jazyk. Tato příručka vám tyto okamžiky zjednoduší.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play