Zdvořilostní fráze (pozdrav, rozloučení, omluva) v angličtině

Slušné chování za každé situace a způsob mluvení v daném jazyce jsou velmi důležité, obzvlášť při cestě do ciziny. Nezapomínejte, že všichni žijeme společně v jednom prostředí a že slovíčko „prosím a „děkuji“ se používají ve všech jazycích.

Osvojit si základní znalosti pro tyto okamžiky je opravdu velmi užitečné.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play