Fráze pro ukázování směru v bulharštině

„Na první odbočce se dejte vpravo“, „pokračujte rovně“… Muset se zeptat na cestu je tou nejběžnější věcí, když cestujeme i přesto, že nám to technologie čím dál víc usnadňuje. Zde najdete zajímavý obsah, který vám v těchto situacích pomůže.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play