Fráze používané při nakupování v obchodech v italštině

Kdo nevycestoval do zahraničí a něco si tam nekoupil? Disponovat minimem znalostí, abyste se mohli v těchto situacích dorozumět, vždy pomůže. Zde máte obsah, který pro vás může být užitečný.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play