Slovník oděvů a doplňků v ukrajinštině

Koupit si boty od Armaniho, kalhoty v Zaře nebo boty od Prady může představovat určitá úskalí, pokud se nedokážete dorozumět s prodavačkou. Tyto pojmy vám mohou pomoci, pokud půjdete v cizině na nákupy.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play