Nahrávat

Vyberte si jazyk, pro který chce slova namlouvat.

 • Nahrávat výslovnost pro tatawaw tatawaw
 • Nahrávat výslovnost pro pahkwêsikan pahkwêsikan
 • Nahrávat výslovnost pro Mosakahiken Mosakahiken
 • Nahrávat výslovnost pro tawayihk tawayihk [Hockey, centre]
 • Nahrávat výslovnost pro piskwapoyow piskwapoyow [Hockey, breakaway]
 • Nahrávat výslovnost pro pihkwapoyow pihkwapoyow [Hockey, breakaway]
 • Nahrávat výslovnost pro pakamiskatowak pakamiskatowak [Hockey, bodycheck]
 • Nahrávat výslovnost pro e-isi-wepahamakehk e-isi-wepahamakehk
 • Nahrávat výslovnost pro e-isi-wepitahamawat e-isi-wepitahamawat
 • Nahrávat výslovnost pro e-soskwatahikehk e-soskwatahikehk
 • Nahrávat výslovnost pro soniskwatahikewin soniskwatahikewin [Hockey]
 • Nahrávat výslovnost pro micihciy aniskekan e-ohci-kitahaskwet micihciy aniskekan e-ohci-kitahaskwet
 • Nahrávat výslovnost pro sohki-pakamiwepahwew sohki-pakamiwepahwew
 • Nahrávat výslovnost pro e-nohtepayihocik e-nohtepayihocik
 • Nahrávat výslovnost pro ocipitewak ocipitewak [Hockey, pull the goalie]
 • Nahrávat výslovnost pro ka-kaskicesisit ka-kaskicesisit
 • Nahrávat výslovnost pro papamiwepahikanis papamiwepahikanis [Hockey, Puck]
 • Nahrávat výslovnost pro mecawakanis mecawakanis [Hockey phrase, Puck]
 • Nahrávat výslovnost pro atihkwasiniy atihkwasiniy [Hockey]
 • Nahrávat výslovnost pro misihowinihk ohci e-peyakwapoyot misihowinihk ohci e-peyakwapoyot
 • Nahrávat výslovnost pro misihowin ohci e-miyiht ta-peyakwapoyot misihowin ohci e-miyiht ta-peyakwapoyot
 • Nahrávat výslovnost pro kipahocowikamikos kipahocowikamikos [Hockey]
 • Nahrávat výslovnost pro misihowin misihowin [Hockey, penalty]
 • Nahrávat výslovnost pro misihow misihow [Hockey, penalty]
 • Nahrávat výslovnost pro kipahwaw kipahwaw [Hockey, penalty]
 • Nahrávat výslovnost pro akami-tipahikanihk akami-tipahikanihk
 • Nahrávat výslovnost pro e-osami-nikanapoyot e-osami-nikanapoyot
 • Nahrávat výslovnost pro tawisihkwahk tawisihkwahk
 • Nahrávat výslovnost pro tawi-tipahikanihk tawi-tipahikanihk
 • Nahrávat výslovnost pro misakame-wepahwew akami-tipahikan misakame-wepahwew akami-tipahikan
 • Nahrávat výslovnost pro pihtokwahew pihtokwahew
 • Nahrávat výslovnost pro osihew osihew
 • Nahrávat výslovnost pro kociw kociw
 • Nahrávat výslovnost pro nistwaw pihtokwewepahwew nistwaw pihtokwewepahwew
 • Nahrávat výslovnost pro nistwaw pihtokwahew nistwaw pihtokwahew
 • Nahrávat výslovnost pro nisto c-pihtokwahat nisto c-pihtokwahat
 • Nahrávat výslovnost pro onikanohtew onikanohtew
 • Nahrávat výslovnost pro onikanapoyow onikanapoyow
 • Nahrávat výslovnost pro e-maskamat e-maskamat
 • Nahrávat výslovnost pro kakwe-maskacihew kakwe-maskacihew
 • Nahrávat výslovnost pro napakiwanis napakiwanis [Hockey phrase, Puck]
 • Nahrávat výslovnost pro okanawikapawiwak okanawikapawiwak
 • Nahrávat výslovnost pro otaskanahk ka-metawecik otaskanahk ka-metawecik
 • Nahrávat výslovnost pro otahk ka-metawecik otahk ka-metawecik
 • Nahrávat výslovnost pro naway ka-metawecik naway ka-metawecik
 • Nahrávat výslovnost pro otawi-metawew otawi-metawew
 • Nahrávat výslovnost pro tawayihk ka-metawet tawayihk ka-metawet
 • Nahrávat výslovnost pro peyakwapoyow peyakwapoyow [Hockey phrase]