Kategorie:

gramática

Přihlásit se k odběru výslovností v gramática

 • výslovnost que que [ca]
 • výslovnost tarde tarde [es]
 • výslovnost cero cero [es]
 • výslovnost vos vos [fr]
 • výslovnost bastante bastante [es]
 • výslovnost moi moi [fr]
 • výslovnost esta esta [es]
 • výslovnost este este [es]
 • výslovnost des des [fr]
 • výslovnost doce doce [es]
 • výslovnost maior maior [ro]
 • výslovnost mesmo mesmo [pt]
 • výslovnost quince quince [es]
 • výslovnost mas mas [es]
 • výslovnost perto perto [pt]
 • výslovnost arriba arriba [es]
 • výslovnost só [pt]
 • výslovnost talvez talvez [pt]
 • výslovnost nunca nunca [es]
 • výslovnost catorce catorce [es]
 • výslovnost conjunción conjunción [es]
 • výslovnost por por [es]
 • výslovnost sobre sobre [es]
 • výslovnost meu meu [pt]
 • výslovnost entre entre [fr]
 • výslovnost aquel aquel [es]
 • výslovnost lingüística lingüística [es]
 • výslovnost fonética fonética [es]
 • výslovnost sustantivo sustantivo [es]
 • výslovnost cincuenta cincuenta [es]
 • výslovnost pois pois [fr]
 • výslovnost del del [it]
 • výslovnost desde desde [es]
 • výslovnost quinto quinto [es]
 • výslovnost todos todos [pt]
 • výslovnost décimo décimo [es]
 • výslovnost onde onde [pt]
 • výslovnost sempre que sempre que [gl]
 • výslovnost medio medio [es]
 • výslovnost uns uns [de]
 • výslovnost noventa noventa [es]
 • výslovnost cerca cerca [es]
 • výslovnost sempre sempre [it]
 • výslovnost esa esa [es]
 • výslovnost setenta setenta [es]
 • výslovnost certo certo [la]
 • výslovnost cuarto cuarto [es]
 • výslovnost atrás atrás [es]
 • výslovnost apenas apenas [es]
 • výslovnost menos menos [pt]
 • výslovnost sesenta sesenta [es]
 • výslovnost sexto sexto [es]
 • výslovnost de repente de repente [es]
 • výslovnost baixo baixo [pt]
 • výslovnost quinta quinta [pt]
 • výslovnost antes antes [es]
 • výslovnost aquí aquí [es]
 • výslovnost trece trece [es]
 • výslovnost pouco pouco [pt]
 • výslovnost contra contra [es]
 • výslovnost ese ese [es]
 • výslovnost abaixo abaixo [pt]
 • výslovnost dentro dentro [es]
 • výslovnost centésima centésima [pt]
 • výslovnost cada cada [es]
 • výslovnost detrás detrás [es]
 • výslovnost undécimo undécimo [es]
 • výslovnost diante diante [pt]
 • výslovnost demasiado demasiado [es]
 • výslovnost devagar devagar [pt]
 • výslovnost duodécimo duodécimo [es]
 • výslovnost encima encima [es]
 • výslovnost noveno noveno [es]
 • výslovnost ningún ningún [es]
 • výslovnost tanto tanto [es]
 • výslovnost menor menor [es]
 • výslovnost durante durante [it]
 • výslovnost 5 - cinco 5 - cinco [pt]
 • výslovnost algo algo [es]
 • výslovnost millonésima millonésima [es]
 • výslovnost 1º primeiro 1º primeiro [pt]
 • výslovnost genitivo genitivo [es]
 • výslovnost varios varios [es]
 • výslovnost tanta tanta [es]
 • výslovnost consigo consigo [es]
 • výslovnost toda toda [es]
 • výslovnost ao ao [pt]
 • výslovnost centésimo centésimo [pt]
 • výslovnost a propósito a propósito [pt]
 • výslovnost Cha Cha [ss]
 • výslovnost conforme conforme [es]
 • výslovnost propio propio [es]
 • výslovnost todas todas [es]
 • výslovnost dun dun [en]
 • výslovnost outra outra [pt]
 • výslovnost peor peor [es]
 • výslovnost após após [hu]
 • výslovnost aquela aquela [pt]
 • výslovnost décimo primeiro décimo primeiro [pt]
 • výslovnost meus meus [la]