Profil uživatele: informace, slova a výslovnosti.
Datum Slovo Poslechnout Hlasy
30/03/2016 癸(みずのと) [ja] výslovnost 癸(みずのと) 0 hlasů
30/03/2016 壬(みずのえ) [ja] výslovnost 壬(みずのえ) 0 hlasů
30/03/2016 辛(かのと) [ja] výslovnost 辛(かのと) 0 hlasů
30/03/2016 庚(かのえ) [ja] výslovnost 庚(かのえ) 0 hlasů
30/03/2016 己(つちのと) [ja] výslovnost 己(つちのと) 0 hlasů
30/03/2016 戊(つちのえ) [ja] výslovnost 戊(つちのえ) 0 hlasů
30/03/2016 丁(ひのと) [ja] výslovnost 丁(ひのと) 0 hlasů
30/03/2016 丙(ひのえ) [ja] výslovnost 丙(ひのえ) 0 hlasů
30/03/2016 甲(きのえ) [ja] výslovnost 甲(きのえ) 0 hlasů
30/03/2016 すうじをむっつおぼえたいです。 [ja] výslovnost すうじをむっつおぼえたいです。 0 hlasů
30/03/2016 いつもとおなじことをします。 [ja] výslovnost いつもとおなじことをします。 0 hlasů
30/03/2016 高飛車 [ja] výslovnost 高飛車 0 hlasů
30/03/2016 Arigatou (ありがとう) [ja] výslovnost Arigatou (ありがとう) 0 hlasů
30/03/2016 すみません [ja] výslovnost すみません 0 hlasů
30/03/2016 こんにちは [ja] výslovnost こんにちは 0 hlasů
30/03/2016 Domo Arigato (どうもありがとう) [ja] výslovnost Domo Arigato (どうもありがとう) 0 hlasů
30/03/2016 お電話ありがとうございます [ja] výslovnost お電話ありがとうございます 0 hlasů
30/03/2016 Ohayo [ja] výslovnost Ohayo 0 hlasů
30/03/2016 Ittekimasu [ja] výslovnost Ittekimasu 0 hlasů
30/03/2016 konnichiwa [ja] výslovnost konnichiwa 0 hlasů
30/03/2016 domo arigato gozaimasu (どうもありがとうございます) [ja] výslovnost domo arigato gozaimasu (どうもありがとうございます) 0 hlasů
30/03/2016 ベランダ [ja] výslovnost ベランダ 0 hlasů
30/03/2016 sayonara [ja] výslovnost sayonara 0 hlasů
30/03/2016 洗濯室 [ja] výslovnost 洗濯室 0 hlasů
30/03/2016 お風呂場 [ja] výslovnost お風呂場 0 hlasů
30/03/2016 ゲストルーム [ja] výslovnost ゲストルーム 0 hlasů
30/03/2016 konbanwa [ja] výslovnost konbanwa 0 hlasů
30/03/2016 onegai shimasu [ja] výslovnost onegai shimasu 0 hlasů
30/03/2016 genki desu [ja] výslovnost genki desu 0 hlasů
30/03/2016 Genki? [ja] výslovnost Genki? 1 hlasů