BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy

Doporučení k přidávání slov

Toto je krátký průvodce přidávání slov na Forvo. Výčet toho co je zakázené naleznete v FAQ. Samozřejmě, že existuje mnoho výjimek z těchto základních pravidel v tomto báječném světe slov.

Doporučené
- Podstatná jména, slovesa.
- Místa.
- Křestní jména a jména lidí.
- Značky.
- Základní číslovky: 1, 10, 100, pět.
- Spojky, množná čísla, atd.

Nedoporučené
- Slova se členy, resp. ukaz. zájmeny (př.: the house, ten dům).
- Slova se zbytečnými předložkami (př.: v domě).
- Fráze, kromě idiomů.
- Slova převzatá z jiných jazyků (př.: monitor, Windows).
- Číslovky v sériích: 234, 235, 236...
- Slova bez významu nebo vyslovovaná dohromady (e.g. modrý dům).