Profil uživatele: informace, slova a výslovnosti.
Datum Slovo Poslechnout Hlasy
16/02/2018 レントゲン検査 [ja] výslovnost レントゲン検査 0 hlasů
16/02/2018 ごみの塊 [ja] výslovnost ごみの塊 0 hlasů
16/02/2018 急いで飲み込む [ja] výslovnost 急いで飲み込む 0 hlasů
16/02/2018 食べ物を飲み込むとのどが痛みます [ja] výslovnost 食べ物を飲み込むとのどが痛みます 0 hlasů
16/02/2018 私は四時間歩いても疲れなかった [ja] výslovnost 私は四時間歩いても疲れなかった 0 hlasů
16/02/2018 電気容量 [ja] výslovnost 電気容量 0 hlasů
16/02/2018 中山さんは本を買っても読みません [ja] výslovnost 中山さんは本を買っても読みません 0 hlasů
16/02/2018 にかわり [ja] výslovnost にかわり 0 hlasů
16/02/2018 吊目 [ja] výslovnost 吊目 0 hlasů
16/02/2018 鬼の顔 [ja] výslovnost 鬼の顔 0 hlasů
16/02/2018 掛かり切り [ja] výslovnost 掛かり切り 0 hlasů
16/02/2018 彼は鬼みたいに怖い [ja] výslovnost 彼は鬼みたいに怖い 0 hlasů
16/02/2018 首切り [ja] výslovnost 首切り 0 hlasů
16/02/2018 当然のことながら [ja] výslovnost 当然のことながら 0 hlasů
16/02/2018 これにより [ja] výslovnost これにより 0 hlasů
16/02/2018 彼の肩を軽く叩く [ja] výslovnost 彼の肩を軽く叩く 0 hlasů
16/02/2018 何時間目 [ja] výslovnost 何時間目 0 hlasů
16/02/2018 平昌郡 [ja] výslovnost 平昌郡 0 hlasů
16/02/2018 プラスチック [ja] výslovnost プラスチック 0 hlasů
16/02/2018 でしょうか [ja] výslovnost でしょうか 0 hlasů
16/02/2018 うらぶれる [ja] výslovnost うらぶれる 0 hlasů
16/02/2018 連戦連勝 [ja] výslovnost 連戦連勝 0 hlasů
15/02/2018 煮るなり焼くなり [ja] výslovnost 煮るなり焼くなり 0 hlasů
15/02/2018 パグ [ja] výslovnost パグ 0 hlasů
15/02/2018 兄貴分 [ja] výslovnost 兄貴分 0 hlasů
15/02/2018 九十分 [ja] výslovnost 九十分 0 hlasů
15/02/2018 焼きが回る [ja] výslovnost 焼きが回る 0 hlasů
15/02/2018 旗揚げ [ja] výslovnost 旗揚げ 0 hlasů
15/02/2018 うそずくめの言いわけ [ja] výslovnost うそずくめの言いわけ 0 hlasů
15/02/2018 下請け会社 [ja] výslovnost 下請け会社 0 hlasů